OBRANY - trénink 2013

obrany Litvínov

obrany Litvínov

 

POSLUŠNOST  - trénink 2012

chůze

aport

POSLUŠNOST -  trénink 2011

chůze 

odložení - sedni, lehni

odložení ve stoje

aport volný